33. Một khi chúng ta tiến vào trong quang minh vô thượng của Cha trên trời, thì sẽ lý giải được tất cả những gì mà loài thọ tạo có thể có.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info