Lộ Đức: 路德

2 giờ sáng, tháng Hai, Lộ Đức
Mấy trăm người túc trực quanh đây
Bernade quỳ gối chắp tay (1)
Ngước trông lên Mẹ đắm say dạt dào.

Vâng lời Mẹ tay cào bùn đất
Bỗng tuôn lên suối mát ơn thiêng
Nơi đây Lộ Đức thần tiên
Thập phương lữ khách tật nguyền khấn xin.

‘‘Aquèro’’ đức tin da diết
‘‘Que sòi era’’ nào biết chi đâu:
‘‘Ta là vô nhiễm tội đầu’’ (2)
Tinh tuyền suốt mát bắc cầu phước ân.

14 tuổi quàng khăn tóc vấn
Nhặt củi khô tả ngạn sông Gave
Chợt nghe có tiếng chốn xa (3)
Từ trong hang đá thiết tha nhu mì

‘‘Pétió damizéló’’ (4)
Xuất thần hồn (5) tỏ lộ tấm thân
Nữ Trinh phán bảo ân cần:
Đọc kinh lần hạt ăn năn hãm mình.

Vào ngày lễ Truyền Tin sáng sớm
Đóa hoa thiêng vừa chớm hương thơm
Mẹ truyền giữa chốn núi non
Xây ngôi đền thánh ơn tràn phước tuôn

Ngày mồng bốn khai trương thánh tượng (6)
Mẹ trinh nguyên mở lượng từ nhân
Từ nay thôn nữ hiến dâng
Nữ tu Bác ái tu dòng Nevers.

Nào cùng nhau hướng về Lộ Đức
Lần hạt chung, chầu chực suối thiêng
Tâm hồn đổi mới tinh tuyền
Thật lòng thống hối lệnh truyền Nữ Vương.

Lê Đình Thông

(1) Marie-Bernarde Soubirous, quen gọi là Bernadette
(2) Que sòi era Immaculada Concepcion.
(3) Coumo u cop de bén.
(4) Uo pétito damizélo: Thiếu Nữ Trắng Tinh.
(5) Extase
(6) Ngày 04/04/1864