32. MÁU TẾ CON MUỖI

Có một hòa thượng thề rằng sẽ lấy máu của mình để tế muỗi. Buổi tối, bởi vì muỗi quá nhiều chích ông ta đau nhức chịu không nổi, bèn dùng tay đập loạn xạ hai bên phải trái.

Tiểu hòa thượng hỏi ông ta:

- “Sư phụ đã tự nguyện lấy máu mình để tế muỗi, tại sao lại giết chúng nó?”

Trả lời:

- “Chúng nó đã ăn máu tế rồi lại còn ăn thêm nữa, ăn mãi không nghỉ nên đành phải đánh thôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 32:

Có nhiều cách tự nguyện:

- Có người tự nguyện một lần rồi thôi, đó là tự nguyện của người hẹp hòi.

- Có người tự nguyện nhưng phải có điều kiện, đó là tự nguyện của người ích kỷ.

- Có người tự nguyện với nhiều mưu đồ, đó là tự nguyện của các chính trị gia.

- Có người tự nguyện vì hết cách chống đở, đó là tự nguyện của người bị áp bức.

- Có người tự nguyện nhưng sẽ rút lui nếu thấy không có lợi cho bản thân, đó là tự nguyện của người tham lam.v.v…


Thời nay có rất nhiều người tự nguyện, nhưng rất ít người tự nguyện hy sinh vì người khác, tức là nhận phần thiệt thòi về mình để người khác phần hơn.

Tự nguyện hủy mình ra không để cứu chuộc nhân loại như Đức Chúa Giê-su là tự nguyện của Đấng tạo hóa dành cho tạo vật, là tự nguyện của người thầy hy sinh mạng sống cho học trò; là tự nguyện của người bạn hy sinh mạng sống vì bạn hữu; là tự nguyện của người yêu hy sinh mạng sống cho người yêu…

Tự nguyện cho muỗi hút máu là tự nguyện của người u mê hiểu đạo pháp theo mặt chữ, nhưng tự nguyện của người Ki-tô hữu dành cho tha nhân là phản ảnh lại sự tự nguyện của Đức Chúa Giê-su, tức là hy sinh chính mình để nhân loại được sống và sống dồi dào, đó là tự nguyện của khôn ngoan và của Thập Giá vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info