49. TỪ NHANH ĐẾN CHẬM

Thầy giáo rất bực mình khi chủ nhân không mời ông ta dùng cơm có rượu thịt, nên đợi lúc học trò đến lớp học bài, thì ông ta mang theo cả giận dữ đọc nhanh bài thơ:

- “Mùa xuân đi thăm thảo địa.”

Học sinh chảy nước mắt miễn cưỡng đọc theo, và cũng hiểu được tâm ý của thầy giáo, bèn nói:

- “Phụ thân…”

Thầy giáo hỏi:

- “Phụ thân thế nào?”

Đáp:

- “Mua thịt.”

Thầy giáo đọc bài thơ hơi chậm một chút:

- “Mùa hạ thưởng thức nước hồ xanh.”

Học sinh vẫn không thể đọc theo kịp, thầy giáo lại hỏi:

- “Ba mày mua thịt để làm gì?”

Đáp:

- “Mời thầy giáo.”

Giận dữ của thầy giáo bớt dần dần, bèn chậm rãi dạy câu thơ thứ ba:

- “Mùa thu uống rượu hoa vàng.”

Lại hỏi tiếp:

- “Lúc nào mời ta?”

Đáp:

- “Ngay ngày hôm nay.”

Thầy giáo rất vui vẻ, chậm rãi chậm rãi, dạy câu thứ tư rất rõ ràng:

- “Mùa đông ngâm thơ tuyết trắng.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 49:

Vũ trụ vạn vật thay đổi từng giây từng phút, nên người ta mới nói là vật đổi sao dời; nhân loại càng ngày càng tiến bộ: từ man di đến văn minh, từ lạc hậu đến tiên tiến, từ không biết đến biết.v.v…chứ không không phải tiến hóa từ con khỉ đến con người, nhưng tiến bộ từ con người ăn lông ở lỗ đến con người văn minh hiện đại nhà cao cửa lớn, đà tiến bộ càng ngày càng nhanh, nhanh như phi thuyền, chứ không phải từ nhanh đến chậm.

Có những người mà cuộc sống nhanh chậm đều tùy thuộc vào lòng tham của họ:

- Có ăn có uống thì làm rất nhanh, không có ăn uống thì làm rề rà…

- Có tiền thưởng tiền cho thì làm rất nhanh, không có thì kéo dài nhiều ngày.

- Có lợi cho mình thì làm rất nhanh, không có lợi cho mình thì làm như rùa bò.

- Của mình thì làm rất nhanh, của người khác thì làm chậm lại…

Nhưng người Ki-tô hữu thì lại khác:

- Làm cho người khác thì rất nhanh, và có khi quên việc của mình.

- Nhìn thấy rất nhanh sự thiếu thốn của người khác, và rất chậm thấy nhu cầu của mình.

- Đem cho thì rất nhanh, mà chậm nghĩ rằng mình cũng đang thiếu…

Cho nên, có những lúc người ta nhìn “nhanh chậm” để biết ai là người Ki-tô hữu, và ai là người có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info