56. HAI NGƯỜI KHIÊNG KIỆU

Bốn kiệu phu đi về huyện quan để lãnh tiền khiêng kiệu.

Huyện quan nổi giận nói:

- “Ta ngồi trong kiệu chỉ thấy hai thằng khiêng mà thôi, sao tụi bây lại đến đòi tiền bốn đứa?”

Kiệu phu đáp:

- “Dạ, phía sau kiệu cũng có hai người khiêng nữa ạ”.

Huyện quan nói:

- -“Thì cũng chỉ vẻn vẹn hai đứa mà thôi !”

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 56:

Khiêng võng thì chỉ cần hai người, nhưng khiêng kiệu lớn thì cần phải có bốn người; ông quan chỉ trả tiền cho hai người khiêng khiệu là vì ông chỉ thấy hai người khiêng phía trước, là vì ông quan quan liêu, bủn xỉn và tham lam.

Con người ta ai cũng muốn nhìn về phía trước, vì phía trước của tương lai:

- Người lo xa thì nhìn phía trước và phía hai bên.

- Người khôn ngoan thì nhìn toàn diện trước sau phải trái.

- Nhưng người Ki-tô hữu thì không những nhìn toàn diện ở đời này để sống cho có nhân bản tình người, mà còn nhìn đến cả đời sau thiên đàng và hỏa ngục để cuộc sống nhân bản được thánh hóa hơn, tràn đầy tình Chúa hơn.

Trên đường đi không một ai chỉ nhìn về phía trước mà thôi, cũng vậy, người Ki-tô hữu trên đường đi về quê trời không phải chỉ nhìn mình mà thôi, nhưng còn nhìn đến những người khác chung quanh mình nữa, nhất là những người bất hạnh khốn cùng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info