17. Linh hồn ơi, khi còn sống ở đời này ngươi phải nhiệt thành yêu mến và hy vọng ở thiên đàng, phải đau lòng khi chưa được hưởng thiên đàng, phải lo lắng khi ngươi có thể mất đi thiên đàng, phải khử trừ tất cả những gì làm ngươi không thể lên thiên đàng, đối với tất cả những sự vật khác thì ngươi không nên cảm thấy vui vẻ hứng thú.

(Thánh Anselm)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info