34. Trên thiên đàng, vĩ đại mà không thể đánh giá, giàu có mà không có trắc lượng, vĩnh viễn mà không có chung kết.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info