10. Phàm ai coi trọng tất cả những thứ đến từ thế gian thì thuộc về ma quỷ.

(Thánh nữ Clare)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info