18. Xua đi sự yêu thích cuộc sống đời này để bồi dưỡng tình yêu ở đời sau, bởi vì đời sau không có ngịch cảnh quấy rầy con người, không có nhu cầu cấp thiết đe dọa, không có sự buồn khổ khiến cho con người bất an, mà chỉ có cảnh vui vẻ hân hoan bất tận.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info