34. ĐẠP BẸP HỒ LÔ

Có một quán rượu đưa ra quy định như sau: phàm khách đến mua rượu hoặc uống rượu, chỉ cần nói rượu chua thì bị ông ta cột lại dưới gốc cây và trừng phạt.

Một hôm, có một đạo sĩ vác cái hồ lô to tổ bố vào tiệm rượu, nhìn thấy có người bị cột dưới gốc cây thì hỏi tại sao như vậy. Chủ quán trả lời:

- “Hắn ta hại tôi, nói là rượu của tôi chua nên bị phạt.”

Đạo sĩ nói:

- “Xin đưa tôi một ly uống thử xem sao?”

Chủ tiệm đến rót rượu, đạo sĩ uống một miếng và vội vàng chạy khỏi, chủ quán vì không nghe đạo sĩ nói rượu chua nên rất phấn khởi, liên nói lớn:

- “Ngài quên cái hồ lô rồi.”

Đạo sĩ vừa chạy vừa nói:

- “Ta không cần, ta không cần, ông giữ lại đạp bẹp nó làm bảng hiệu bán giấm !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 34:

Thời nay các cửa hàng quốc doanh thường nói khách hàng như là thượng đế, nhưng khi khách hàng hỏi mua lượng giá thì bị nhân viên bán hàng mắng như tát nước vào mặt thượng đế; thời nay người ta cạnh tranh nhau để moi tiền của thượng đế, nhưng khi thượng đế phê bình hàng hóa không tốt và cung cách phục vụ của nhân viên bán hàng chưa lịch sự, thì bị các bảo vệ có tính cô hồn dập vào mặt thượng đế.

Không phải khách hàng là thượng đế, nhưng túi tiền của khách hàng mới là thượng đế; không phải người ta vì thượng đế mà phục vụ, nhưng vì túi tiền của thượng đế mà phục vụ.

Người Ki-tô hữu không gọi khách hàng là thượng đế, nhưng họ nhìn thấy thượng đế là Đức Chúa Giê-su trong con người của khách hàng, nên phục vụ họ với thái độ yêu thương và hòa nhã; người Ki-tô hữu không gọi khách hàng là thượng đế, nhưng vẫn cứ phục vụ họ cách vui vẻ ân cần, vì họ -khách hàng- là anh em chị em của họ trong Đức Chúa Giê-su Ki-tô…

Bắt khách trói dưới gốc cây chỉ vì khách chê rượu của mình chua là hành động của kẻ gian ác, cô hồn; đạo sĩ bỏ chạy lập tức quên cả hồ lô khi nếm rượu, là người khôn ngoan biết hậu quả giữa chữ “chua” và chữ “giấm” thì khác nhau rất xa…

Người Ki-tô hữu càng khôn ngoan hơn khi hiểu rõ hậu quả giữa chữ thật và chữ nịnh thì khác nhau xa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info