50. MỞ CỬA SỔ

Có một người thích ăn bớt, bạn bè thân thiết có việc gì thì hắn ta làm hay không làm cũng đều đòi mọi người chung tiền nhậu nhẹt, nhưng hắn ta thì một xu cũng không bỏ ra, lại còn ăn bớt những đồng tiền thừa khi mua cơm rượu.

Diêm vương hận hắn ta lương tâm quá hắc ám bèn bắt hắn ta đến âm phủ, nhốt trong ngục tối để chịu tội.

Nhưng hắn ta vừa vào trong ngục thì vội vàng la lớn:

- “Căn phòng này quá tối, lại còn có mấy người ở đây nữa, mau chung tiền lại làm cái cửa sổ, cho sáng sáng một chút.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 50:

Nhà tù trên mặt đất và hỏa ngục đều giống nhau một điểm là mất tự do.

Nhà thờ trên mặt đất và thiên đàng đều giống nhau một điểm là có Đức Chúa Giê-su hiện diện.

Mọi người Ki-tô hữu trên thế gian đều giống nhau một điểm là sống bác ái.

Nhà tù, dù cho có nhiều cửa sổ để “sáng sáng một chút” thì vẫn cứ là nhà tù, là nơi giam cầm những tội nhân; nhà thờ, dù là nhà thờ bằng tranh vách đất thì cũng có Đức Chúa Giê-su hiện diện nơi bí tích Thánh Thể.

Khi người Ki-tô hữu hiểu điều ấy cách sâu xa, thì sẽ không bỏ thánh lễ ngày thường cũng như thánh lễ ngày chúa nhật được, bởi vì không ai dại gì tình nguyện đem mình và kho báu vô giá bỏ vào ngồi trong nhà tù…

Ai có tai thì nghe và hiểu…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info