57. ĐÁNH NÓ BA LÍT

Có một huyện quan suốt ngày say rượu.

Buổi trưa nọ sau khi uống xong một bình rượu, và trong khi kêu công sai đi mua cho ông ta vài hủ rượu, thì đột nhiên nghe phía bên ngoài có người than oán.

Ông ta rất bực bội và ra lệnh thăng đường, quát công sai lấy thước đánh người than oán, công sai hỏi:

- “Đánh bao nhiêu hèo?”

Vì ông ta quá say nên đưa ra ba ngón tay, nói:

- “Đánh nó ba lít !”

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 57:

Làm quan say xỉn cả ngày thì có ba hậu quả:

- một là trí nhớ ngày càng dưới trung bình,

- hai là hành xử không cong bằng

- ba là năng lực càng lúc càng kém.

Quan say xỉn nên nói “đánh ba lít”, thì chắc chắn cuộc thăng đường của ông sẽ có nhiều tác hại cho người dân, và nhất là xét án không công minh.

Làm người Ki-tô hữu mà suốt ngày cứ lo nghĩ đến lấy gí ăn lấy gì sống mà không nghĩ đến mình có một người Cha rất yêu thương mình ở trên trời, thì có ba hậu quả sau:

- một là đức tin càng ngày càng yếu,

- hai là cuộc sống ngày càng giống người ngoại giáo,

- ba là không trở nên chứng nhân cho Đức Chúa Giê-su trong cách sống của mình.

Chim bay trên trời Chúa vẫn nuôi và hoa huệ ngoài đồng Chúa vẫn cho mặc đẹp, thì huống gì là con cái của Ngài !

Quan say và quan tỉnh khác nhau là ở chỗ đó vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info