11. Người tham lam thế gian thì giống như tên ăn mày luôn luôn cảm thấy đói, bởi vì họ không biết dùng tài sản mình có cách thỏa mãn.

(Thánh Bernad)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


--------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info