68. ĐẠI NHÂN XẢO QUYỆT

Thừa tướng nọ quyền thế hiển hách.

Có người giàu có họ Trương, vì để nịnh ông ta nên trước hết đem con gái của mình gả cho con của em thừa tướng kết thông gia để tiến vào hàng quan lại, sau đó lại nói:

- “Bây giờ anh của ông với tôi là bà con thông gia, nếu tôi muốn gặp ông ấy thì nói qua ngài một tiếng thì thật may mắn”.

Em của thừa tướng nói:

- “Bái kiến thì dễ dàng, chỉ sợ ngài không biết nói rồi tai nạn đến mà thôi”.

Người giàu có trả lời:

- “Chỉ cần ngài dám dạy thì tôi dám học và nhớ mãi không quên đâu”.

Người ấy bèn dạy cho ông ta làm thế nào để hàn huyên, làm thế nào để tán dương, và yêu cầu ông ta nói lại nhiều lần, ông ta đều làm được bèn viết cho ông ta giấy giới thiệu, người giàu có đắc ý đi bái kiến thừa tướng.

Thừa tướng nói:

- “Chúc mừng ông làm quan vào tuổi trung niên, ta cũng cảm thấy được vinh dự”.

Người giàu có vừa nghe thì không biết trả lời như thế nào, đỏ mặt chảy mồ hôi, bối rối hồi lâu rồi mới nói:

- “Từ lâu tôi ngưỡng mộ sự xảo quyệt của đại nhân được triều đình trong ngoài kính sợ”.

Thừa tướng nổi giận đi vào trong, gia nhân đem ông ta quăng ra ngoài cửa.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 68:

Người ta nói cái miệng hại xác phàm là để ám chỉ những người hay nói, siêng nói, bạ đâu nói cũng được, để rồi tự mình làm hại mình và làm tổn thương đến tha nhân.

Để được người ta yêu mến tôn trọng không phải là do chức quyền quan tước, cũng không phải là do tiền bạc, nhưng do tư cách sống của mình có bày tỏ tinh thần vị tha, yêu thương và công bình hay không mà thôi...

Các linh mục của Đức Chúa Giê-su được mọi người kính trọng là bởi vì các ngài có đời sống tận hiến hy sinh tuyệt vời, và bởi vì chức linh mục không phải do con người lập ra, nhưng là do chính Đức Chúa Giê-su lập ra; người Ki-tô hữu được người khác tôn trọng yêu mến là vì họ sống đúng tinh thần Phúc Âm và thực hiện những gì Giáo Hội dạy họ qua thánh lễ, giáo lý và đời sống của Đức Chúa Giê-su...

Cao quý thay, hạnh phúc thay người đem cuộc sống của mình đặt dưới thập giá của Đức Chúa Giê-su, vì họ sẽ nên giống Ngài hơn là đem đời sống của mình đặt nơi cửa nhà quan quyền, tiền bạc và danh vọng, bởi vì có ngày họ cũng sẽ trở nên xảo quyệt mất đi lòng tự trọng của mình nơi người khác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info