64. NHẬN LỖI THAY NGƯỜI

Huyện quan vừa nhậm chức, liền sai tên sai dịch đi bắt ông thợ hớt tóc ở ngoài cổng phía bắc, và hạ lệnh đánh bốn mươi hèo thật mạnh, ông thợ hớt tóc không biết chuyện gì cả, bèn chịu đau hỏi:

- “Tôi phạm tội gì?”

Huyện quan nói:

- “Hừ, mấy năm trước ta có hớt tóc ở tiệm của ngươi, mày coi thường ta quá lắm”.

Ông thợ hớt tóc liên tục kêu oan:

- “Lão gia, ngài chưa bao giờ kêu tôi hớt tóc cho ngài mà !”

Huyện quan suy nghĩ chút xíu rồi nói:

- “Sai rồi, sai rồi !”

Té ra trước đây ông ta thường ra tiệm hớt tóc ở cửa bắc tại quê mình, và đã bị ông thợ ấy coi thường.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 64:

Có những người thường giận lâu giận dai, tức là đem cái giận dồn xuống trong bụng không để nó tan đi theo thời gian, cho nên khi có cơ hội là trả thù, người ta gọi đó là thù vặt...

Nguyên do để thù vặt là vì mình có tính nhỏ nhen, tị hiềm, tâm hồn không phóng khoáng và kiêu căng.

Đức Chúa Giê-su dạy cho chúng ta một phương pháp để trị thói thù vặt người khác nơi mình, phương pháp đó là: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” , bởi vì không một ai muốn người khác chửi mình, đánh mình, nói xấu mình, thù vặt mình, phê bình mình, nhưng chỉ muốn người khác yêu thương mình mà thôi...

Người Ki-tô hữu thì biết quá rõ câu Lời Chúa dạy trên đây phải không nào, do đó mà họ không thù vặt, không chấp xét những lỗi lầm của tha nhân...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info