61. NGƯỜI ĐI TRONG MƯA

Có người đi chậm chậm dưới cơn mưa, người khác thấy vậy thì trách anh ta đi chậm chạp. Anh ta nói:

- “Đi nhanh để làm gì, phía trước cũng có mưa vậy !”

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 61:

Có người thích đi chậm chậm dưới mưa để thưởng thức cái lãng mạn của mưa; có người ghét đi trong mưa vì ướt át khó chịu, tóm lại đi trong mưa là sở thích của mỗi người, đi nhanh hay đi chậm thì cũng chẳng sao.

Có nhiều người Ki-tô hữu không sợ tội vì họ nói rằng đời mình phía trước còn dài, chung quanh mình vẫn có nhiều người làm áp phe xấu, lươn lẹo như mình thì tội gì mà sợ chứ, thế là họ cứ chậm chậm đi trong mưa bùn lầy lội của cuộc đời, cho nên cuộc sống của họ càng ngày càng dính bùn nhơ nhớp và không ai nhìn thấy họ là người Ki-tô hữu nữa...

Đi dưới mưa, dù thích hay không thích thì cũng sẽ bị ướt và dính bùn, cũng vậy, không phải hễ thấy người khác nhậu nhẹt, lươn lẹo.v.v...mà vẫn sống nhăn thì mình cũng phải như họ mới được.

Có ngày hối không kịp đấy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info