59. NGỐC NÓI CHUYỆN NĂM MƠ

Có một thư sinh ngốc, buổi sáng thức dậy nói với đầy tớ:

- “Tối hôm qua mày có nằm mộng thấy ta không?”

Người đầy tớ trả lời:

- “Không”.

Thư sinh ngốc lớn tiếng chửi:

- “Tao nằm mơ thấy mày rất rõ ràng, tại sao mầy làm biếng?”

Thế là chạy qua bên bà mẹ tố cáo:

- “Thằng đấy tớ đó rất ngốc phải đánh nó, con năm mơ thấy nó rất rõ ràng, vậy mà nó nói không mơ thấy con, sao có thể như thế được chứ? ”

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 59:

Các bạn trẻ thường nói đùa với nhau rằng: ngốc vừa vừa thôi, cho người ta ngốc với chứ”, câu này ám chỉ rằng cái rất dễ làm dễ hiểu mà lại không biết không hiểu...

Cái rất dễ làm của người Ki-tô hữu là cầu nguyện, cái rất dễ hiểu của người Ki-tô hữu là nhìn thấy Đức Chúa Giê-su ở nơi tha nhân. Vậy mà có những người Ki-tô hữu nói rằng mình không biết cầu nguyện, mặc dù học giáo lý từ thuở...lên ba; và có những người Ki-tô hữu nói rằng mình không thể nào nhìn thấy Đức Chúa Giê-su, mặc dù họ được các linh mục và các dì phước dạy rằng tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa.

Ngốc như anh chàng thư sinh là quá lắm rồi không còn gì để ngốc nữa, nhưng người ta sẽ cho rằng người Ki-tô hữu sẽ ngốc hơn, khi có rất nhiều phương thế để nên thánh do Đức Chúa Giê-su lập ra, ban cho mà không chịu dùng...

Đúng là ngốc thật !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info