12. Chúng ta càng thiếu vật chất của thế gian, thì càng hưởng thụ rất nhiều những sự trên thiên đàng.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info