15. Chúng ta đi đến trước phần mộ và suy nghĩ, trong đó ngoài nắm xương xấu xa hôi thối và dòi bọ ra, thì không còn gì nữa.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info