16. Trước hết hãy để lòng con rời xa loài thụ tạo, sau đó thì đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhất định con sẽ gặp Ngài.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info