18. Chúng ta càng gia tăng yêu mến mọi sự của thế gian, thì càng tước đoạt tình yêu của Thiên Chúa.

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info