21. Tâm hồn chí thiện cách trọn vẹn thì hoàn toàn không phải là xây dựng nơi chỗ không thấy, mà chính là lòng không lưu luyến thế gian này.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info