71. MẶT ĐỎ ĐI DỰ TIỆC

Người nọ bình thường kiêng tránh đủ điều, trong nhà mỗi lần gặp ngày chạp giỗ, tết nhứt, thì ông ta mặc áo đỏ, nếu khách cưỡi ngựa trắng đến dự tiệc thì nhất định không cho phép dắt ngựa vào trong trại ngựa của mình.

Có một thiếu niên thích nói đùa, liền dùng phấn đỏ bôi đầy trên mặt và đi dự tiệc, chủ nhân lấy làm quái dị.

Thiếu niên nói:

- “Tôi biết ngài rất ghét màu trắng, cho nên tôi không dám để mặt mày trắng trẻo đến, kẻo làm cho ngài mất vui”.

Khách trong tiệc cười ầm lên, chủ nhân mắc cở, từ đó thay đổi không còn kiêng kỵ gì nữa.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 71:

Có một vài bà vợ không muốn mang thai trong năm Dần, vì sợ con mình dữ như...cọp; có những học sinh gần đến ngày thi thì ăn chè đậu để hy vọng đậu đại học; có những người sáng sớm ra đường gặp đàn bà mang thai thì cho là xui xẻo cả ngày.v.v...

Kiêng kỵ là bởi vì con người ta...yếu bóng vía, là bởi vì quá mê tín và tin những chuyện hão huyền.

Cũng có những người Ki-tô hữu mê tín kiêng kị đủ điều dù họ vẫn đi lễ ngày chủ nhật, dù họ vẫn lãnh nhận các bí tích, tại sao vậy? Thưa, họ kiêng kị là vì họ yếu đức tin, họ kiêng kỵ vì họ coi Thiên Chúa là Đấng tạo hóa nhưng không “linh” bằng mấy ông thầy bói pháp sư, cũng không “nhạy cảm” như mấy bà mang thai gặp khi ra đường buổi sáng...

Kiêng kỵ là việc làm của người không tin có Thiên Chúa hiện hữu trong vũ trụ này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info