70. “VIÊN GẠCH CỔ” MỪNG THỌ

Tất Thu Phàm làm tuần phủ ở Thiểm Tây, lúc ông ta mừng sinh nhật thứ sáu mươi, bộ hạ tặng mừng lễ thọ nhưng ông ta từ chối không nhận, có một huyện quan sai gia nhân đem đến tặng hai mươi viên gạch cổ, trên nắp đậy có đề niên đại làm gạch, nó nguyên là văn vật của thời Tần Hán.

Tất Thu Phàm rất phấn khởi, nói với người đem quà đến:

- “Ta không muốn nhận lễ thọ, chỉ duy nhất lễ thọ của chủ nhân người làm ta vui thích, cho nên ta nhận”.

Gia nhân ấy quỳ xuống nói thực rằng:

- “Chủ nhân của tôi vì mừng thọ của ngài mà tập họp tất cả các thợ trong huyện lại làm gạch cổ, chủ nhân đích thân đôn đốc, lựa những viên gạch tốt nhất kính dâng cho ngài đó”.

Tất Thu Phàm rất thất vọng.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 70:

Đi dự liên hoan sinh nhật hay mừng thượng thọ hoặc mừng đám cưới thì phải có quà đáp lễ, để gọi là chia vui, nếu không thì sẽ bị người ta cười cho đến...ba đời, đó là luật bất thành văn xã giao của con người. Quà tặng quý nhất là tấm lòng trân trọng của mình đối với người khác, chứ không phải là món quà vật chất; niềm vui lớn nhất là đón nhận tấm lòng của khách chứ không phải là nhận giá trị của món quà tặng.

Khi đi tham dự tiệc cưới Con Chiên, có những người Ki-tô hữu không đem theo quà tặng cho Đức Chúa Giê-su, nhưng họ đem theo những ghen ghét, chia rẽ và kiêu ngạo để làm đẹp lòng ma quỷ.

Ai cũng thích bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của mình với tâm hồn trân trọng và hữu nghị. Đức Chúa Giê-su cũng muốn tất cả người Ki-tô hữu đem tâm tình yêu mến và hòa bình khi đi dự tiệc Nước Trời trong thánh lễ Mi-sa, đó chính là quà tặng mà Ngài yêu thích nhất nơi chúng ta –người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info