Chương 39:

HÌNH PHẠT

HỎA NGỤC



“Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lọc nghiến răng”. (Mt 25, 30)

1. Cùng một thứ lửa: lửa phạt người trong hỏa ngục, lửa thanh luyện người được chọn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info