4. Cừu ăn cỏ, cỏ không thể chết mà còn lớn mạnh; người ác đau khổ đến chết trong hỏa ngục, nhưng không thể chết, gốc rễ của sự sống vẫn tồn tại.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info