57. LÀM QUAN CƯỜNG ĐẠO

Có mấy người cùng uống rượu làm thơ đố nhau, khách phải làm một câu thơ nói ra người có tính chất giống như bọn cường đạo.

Một người nói:

- “Vì thủ lỉnh góp tiền mở cửa sổ ăn trộm.”

Một người nói:

- “Lừa người, hại người làm hư học trò.”

Lại một người nói:

- “Bốn người khiêng kiệu quát tránh đường.”

Mọi người ồn ào náo lên, nói:

- “Đó là nô gia gác cổng, sao lại giống quan cường đạo chứ?”

Người ấy đáp:

- “Các anh coi, nếu như hôm nay người ngồi trên kiệu có bốn người khiêng, mười người ngã hết chín người thì ác liệt hơn cả cường đạo nữa đấy?”

(Tiếu Hắc Đạo)

Suy tư 57:

Làm quan được ngồi kiệu, nhưng thử hỏi mấy ai được ngồi kiệu suốt đời? Có người làm quan hối lộ nên mất chức, có người làm quan mà gian ác nên bị dân chúng oán ghét mà mất chức, có người làm quan nhưng tham lam hà khắc với dân lành nên bị trả thù.v.v…

Mười người làm quan ngồi kiệu nhưng ngã (mất chức) hết chín thì đúng là ác ôn hơn cả cường đạo, thà không làm quan mà hạnh phúc thì thảnh thơi hơn nhiều.

Người Ki-tô hữu đều biết vinh hoa phú quý đời này là tạm, các thánh tử đạo đều biết quan quyền chức tước đời này là phù vân gió thổi mây tan, nên các ngài thà chết vì đạo Chúa hơn là làm quan ở đời này.

Cường đạo thì gian ác đã đành, nhưng làm quan mà gian ác thì hơn cả cường đạo trăm phần.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info