5. Con nên từ bỏ mình và vác thánh giá đi theo Đức Chúa Giê-su. Lời này, có rất nhiều người nghe không lọt tai. Họ phải biết đến ngày phán xét còn có rất nhiều lời khó nghe, đó là lời mà Đức Chúa Giê-su nói với người dữ: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời".

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info