24. Tôi quyết không lấy cái đầu lừa của tôi để mua vương miện thế gian.

(Hiền sĩ Tertulliano)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info