25. Phàm con người yêu vật chất trên cả Thiên Chúa, thì vật chất ấy giống như thiên chúa của họ vậy.

(Thánh Cyprian)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info