72. NỬA CON VỊT

Phương Hồi tuổi đã già nhưng lòng tham dâm không hết, nhìn thấy kỹ nữ liền quỳ xuống xin xỏ tình yêu mà không lấy gì làm nhục.

Có một lần, vớ được một đứa tớ gái tên là Ban Tế, ông ta coi giống như của quý, đi đâu cũng đều nhúng nhường, mỗi lần đi dự tiệc ở nhà bạn bè thì thế nào cũng lấy một bao thức ăn bỏ trong tay áo, đem về cho Ban Tế ăn.

Một hôm, trên đường đi thì ông ta gặp một người bạn bèn chấp tay thi lễ, đột nhiên cái bao thức ăn trong tay áo rơi xuống đất, nhìn rõ thì ra là nửa con vịt. Người đi đường sau khi hiểu sự việc, thì không thể không cười ha ha.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 72:

Tham dâm thì không kể tuổi tác, có những người gần đất xa trời rồi mà khi thấy đàn bà con gái thì y như là mèo thấy mỡ, cho nên mới có thể nghiệm ra rằng, ham mê sắc dục thì cũng là một bệnh “nghiện” như nghiện thuốc phiện vậy, đã dính vào thì khó mà dứt ra được...

Xưa nay chưa có ai tham dâm mà trường thọ, và cũng chẳng có ai tham dâm mà trí óc minh mẫn, cho nên trong lịch sử của nhân loại có những anh hùng chết uổng vì tham dâm.

Tình dục thì tất cả mọi người đều có, đó là luật tự nhiên, nhưng người Ki-tô hữu đều hiểu rằng: đi quá giới hạn hoặc luôn để lòng mình suy đến nghĩ đến và ước ao đến dục vọng đều là việc không tốt và sinh ra nhiều hậu quả tai hại, mà hậu quả lớn nhất là mất thanh danh và mất linh hồn mình...

Ai có trí thì suy!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info