27. Thế gian mênh mông bát ngát như biển rộng, người trong thế gian như lữ khách bơi qua biển, nhưng người đạt tới bờ hằng sống thì rất ít, bởi vì phần đông họ buộc trên mình hành lý thế tục rất nặng nên không thể nổi trên nước, lại chìm dưới biển.

(Thánh Francis Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info